| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RNet-zg AS198888

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198888
as-name:    RNet-zg
org:      ORG-RAW1-RIPE
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS198888
import:     from AS198857 accept ANY
export:     to AS198857 announce AS198888
admin-c:    RNet
tech-c:     RNet
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RNetAdminBGP
created:    2012-06-13T12:46:57Z
last-modified: 2024-03-24T09:28:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UTKS1-RIPE

organisation:  ORG-RAW1-RIPE
org-name:    RNet Adam Wojewoda
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Al. Niepodleglosci 11/2
address:    66-100 Sulechow
abuse-c:    AR25955-RIPE
mnt-ref:    RNetAdminBGP
mnt-by:     RNetAdminBGP
created:    2012-05-29T12:20:34Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Wojewoda
address:    RNet Adam Wojewoda
address:    Al. Niepodleglosci 11/2
address:    66-100 Sulechow
address:    POLAND
phone:     +48 693 869 855
nic-hdl:    RNet
mnt-by:     RNetAdminBGP
created:    2012-05-29T11:22:56Z
last-modified: 2012-05-29T11:22:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]