| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VISL-UK AS198849

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198849
as-name:    VISL-UK
descr:     Used in Telecity
org:      ORG-VISL7-RIPE
import:     from AS14537 accept any
import:     from AS3356 accept any
import:     from AS15830 accept any
import:     from AS19551 accept any
import:     from AS49425 accept any
export:     to AS49425 announce AS198849
export:     to AS14537 announce AS198849
export:     to AS3356 announce AS198849
export:     to AS15830 announce AS198849
export:     to AS19551 announce AS198849
admin-c:    JW8282-RIPE
tech-c:     JW8282-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NN57406-MNT
created:    2012-05-31T09:29:26Z
last-modified: 2019-08-19T12:04:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VISL7-RIPE
org-name:    Virtual Internet Services Limited
country:    GI
org-type:    LIR
address:    601-701 Europort
address:    11111
address:    Gibraltar
address:    GIBRALTAR
phone:     +350 49800
admin-c:    JW8282-RIPE
tech-c:     JW8282-RIPE
abuse-c:    AR53073-RIPE
mnt-ref:    NN57406-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NN57406-MNT
created:    2019-06-06T08:08:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jack Wikinski
address:    601-701 Europort
address:    11111
address:    Gibraltar
address:    GIBRALTAR
phone:     +350 49800
nic-hdl:    JW8282-RIPE
mnt-by:     NN57406-MNT
created:    2019-06-06T08:08:48Z
last-modified: 2019-08-19T05:07:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]