| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIMAC-ICT-AS AS198761

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198761
as-name:    SIMAC-ICT-AS
remarks:    *** Transit imports ***
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS286 accept ANY
remarks:    *** Transit exports ***
export:     to AS174 announce AS198761
export:     to AS286 announce AS198761
org:      ORG-SINB1-RIPE
admin-c:    SCNE1-RIPE
tech-c:     SCNE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-Simac-eng
created:    2012-08-08T06:45:43Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SINB1-RIPE
org-name:    Simac IT NL B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    De Run 1101
address:    5503 LB
address:    Veldhoven
address:    NETHERLANDS
phone:     +31402582955
phone:     +31402582802
fax-no:     +31402582390
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Ronald-Stuy
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Ronald-Stuy
abuse-c:    AMS249-RIPE
created:    2013-05-03T13:32:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:12Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    RS16654-RIPE

role:      Simac core network engineers
address:    De Run 1101, 5503 LB, Veldhoven, Netherlands
abuse-mailbox: abuse@simac.com
nic-hdl:    SCNE1-RIPE
mnt-by:     MNT-Simac-eng
admin-c:    RS16654-RIPE
tech-c:     AVV199-RIPE
tech-c:     TK5513-RIPE
tech-c:     VD2544-RIPE
tech-c:     SJ4702-RIPE
tech-c:     RVE185-RIPE
created:    2013-06-07T13:33:58Z
last-modified: 2022-01-26T15:07:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]