| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Granet AS198746

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198746
as-name:    Granet
import:     from AS51373 accept ANY
export:     to AS51373 announce AS198746
import:     from AS41266 accept ANY
export:     to AS41266 announce AS198746
org:      ORG-GMG3-RIPE
admin-c:    MG15896-RIPE
tech-c:     MG15896-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2012-04-27T13:14:56Z
last-modified: 2018-09-04T11:11:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-GMG3-RIPE
org-name:    Granet Marcin Grabowski
org-type:    OTHER
address:    Granet Marcin Grabowski
address:    Maurycw 17
address:    97-425 Zelw
address:    PL
phone:     +48 502062885
abuse-c:    AR26835-RIPE
admin-c:    MG15896-RIPE
tech-c:     MG15896-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2012-04-26T12:46:49Z
last-modified: 2017-10-30T14:43:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Grabowski
address:    Granet Marcin Grabowski
address:    Maurycw 17
address:    97-425 Zelw
address:    PL
phone:     +48 502062885
nic-hdl:    MG15896-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2012-04-26T12:45:13Z
last-modified: 2012-04-26T12:45:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]