| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRISCO-AS AS198731

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198731
as-name:    PRISCO-AS
org:      ORG-PES6-RIPE
import:     from AS29119 action pref=100; accept AS29119
export:     to AS29119 announce AS198731
import:     from AS174 action pref=100; accept AS174
export:     to AS174 announce AS198731
admin-c:    OTM77-RIPE
tech-c:     RR11847-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PRISCO-MNT
created:    2012-04-25T09:54:06Z
last-modified: 2021-04-13T06:56:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PES6-RIPE
org-name:    Prisco Electronica S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avenida GIRONA, 56
address:    17130
address:    L'escala
address:    SPAIN
phone:     +34972771859
fax-no:     +34972776655
mnt-ref:    PRISCO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRISCO-MNT
admin-c:    OTM77-RIPE
admin-c:    RR11847-RIPE
abuse-c:    PELA3-RIPE
created:    2012-03-12T16:01:21Z
last-modified: 2023-10-16T04:53:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oscar Terron Marin
address:    Avenida Gerona 56
address:    17130 LEscala (Girona)
phone:     +34 972771859
nic-hdl:    OTM77-RIPE
mnt-by:     SERVIHOSTING-MNT
created:    2011-06-15T12:00:38Z
last-modified: 2011-06-15T12:00:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Radu Radu
address:    Avda. Girona, 56
address:    17130 L'Escala (Girona)
address:    SPAIN
phone:     +34 972771859
org:      ORG-PES6-RIPE
nic-hdl:    RR11847-RIPE
mnt-by:     PRISCO-MNT
created:    2017-05-03T08:45:47Z
last-modified: 2017-10-30T23:47:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]