| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.74.77 (lg) / ec2-3-235-74-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:4a4d::3eb:4a4d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SBP AS198730

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198730
as-name:    SBP
org:      ORG-MVF2-RIPE
import:     from AS8455 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8455 announce AS198730
export:     to AS8928 announce AS198730
sponsoring-org: ORG-SPB2-RIPE
admin-c:    ATOM86-RIPE
tech-c:     ATOM86-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATOM86-MNT
created:    2012-04-25T08:47:05Z
last-modified: 2020-04-15T13:39:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MVF2-RIPE
org-name:    Ministerie van Financien
org-type:    OTHER
address:    Korte Voorhout 7
address:    2511 CW Den Haag
address:    The Netherlands
abuse-c:    ACRO31556-RIPE
mnt-ref:    ATOM86-MNT
mnt-by:     ATOM86-MNT
created:    2020-03-31T11:22:39Z
last-modified: 2020-03-31T11:22:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ATOM86 Ripe DBM
address:    Boeing Avenue 271
address:    1119 PD Schiphol-Rijk
address:    The Netherlands
admin-c:    BOEK-RIPE
admin-c:    ADHD-RIPE
tech-c:     RD3849-RIPE
tech-c:     RIHN-RIPE
tech-c:     ED-RIPE
tech-c:     TUUR-RIPE
tech-c:     DAAN-RIPE
tech-c:     RD3849-RIPE
mnt-by:     ATOM86-MNT
nic-hdl:    ATOM86-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    Please send abuse reports to: abuse@atom86.net
remarks:    Please send network issues to: noc@atom86.net
remarks:    ------------------------------------------------------
created:    2010-05-04T07:25:28Z
last-modified: 2018-12-20T15:50:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]