| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOMDSL AS198726

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198726
as-name:    KOMDSL
org:      ORG-TMG3-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Upstreams:
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    Telia
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    CenturyLink former Level3
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    Cogent Communications
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    Interoute
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH
remarks:    Upstream Provider / Transit Customer
import:     from AS198570 accept ANY
export:     to AS198570 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198570 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198570 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    Freitaler Strom + Gas GmbH
import:     from AS201729 accept AS201729
export:     to AS201729 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201729 accept AS201729
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201729 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    ----------------------------------
remarks:    IXs:
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    DE-CIX-Frankfurt
remarks:    ----------------
remarks:    DE-CIX-Route-Servers
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:    DE-CIX-Duesseldorf
remarks:    ------------------
remarks:    DE-CIX-Route-Servers
import:     from AS56890 accept AS-DECIX-DUS
export:     to AS56890 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56890 accept AS-DECIX-DUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56890 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:    DE-CIX-Munich
remarks:    -------------
remarks:    DE-CIX-Route-Servers
import:     from AS47228 accept AS-DECIX-MUC
export:     to AS47228 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47228 accept AS-DECIX-MUC-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47228 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:    Apple
import:     from AS714 accept AS714
export:     to AS714 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:    Twich/Justin.tv
import:     from AS46489 accept AS46489
export:     to AS46489 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:    Akamai
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    Init-7
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    N-IX
remarks:    ------
remarks:
remarks:    N-IX-Route-Servers
import:     from AS21083 accept ANY
export:     to AS21083 announce AS-komDSL-out
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21083 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21083 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Peerings:
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    Hochfranken Online AG
import:     from AS20805 accept AS20805
export:     to AS20805 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    Google
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    Amazon
import:     from AS16509 accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-komDSL-out
remarks:
remarks:
remarks:    Asympto Networks
import:     from AS39533 accept AS39533:AS-ALL
export:     to AS39533 announce AS-komDSL-OUT
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    SW Konstanz
import:     from AS57154 accept AS-SWKN
export:     to AS57154 announce AS-komdsl-out
remarks:
remarks:
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Customers:
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    Reygers Systemhaus GmbH
import:     from AS204252 accept AS204252
export:     to AS204252 announce ANY
remarks:
remarks:    REHAU AG+Co.
import:     from AS204138 accept AS204138
export:     to AS204138 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    RIZ IT-Motion GmbH
import:     from AS41163 accept AS41163
export:     to AS41163 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    N-ERGIE AG, Nuernberg
import:     from AS41086 accept AS41086
export:     to AS41086 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    SW Rhede
import:     from AS204672 accept AS-SW-Rhede
export:     to AS204672 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    Barmherzige Brueder Trier gGmbH
import:     from AS211800 accept AS211800
export:     to AS211800 announce ANY
remarks:
remarks:
admin-c:    MB30712-RIPE
tech-c:     MB30712-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TMSMB
mnt-by:     TMS-KOMDSL
created:    2012-07-26T07:49:17Z
last-modified: 2021-11-18T14:40:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TMG3-RIPE
org-name:    Thuega SmartService GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Zum Kugelfang 2
address:    95119
address:    Naila
address:    GERMANY
phone:     +4992829999294
fax-no:     +4992829999220
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TMS-KOMDSL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TMS-KOMDSL
admin-c:    FS9949-RIPE
admin-c:    MB30712-RIPE
admin-c:    MB95119-RIPE
abuse-c:    TMS41-RIPE
created:    2012-07-10T08:16:10Z
last-modified: 2022-07-25T12:21:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Bruchner
address:    Thuega MeteringService GmbH
address:    komDSL
address:    Zum Kugelfang 2
address:    95119 Naila
address:    Germany
phone:     +49 9282 9193213
phone:     +49 9282 919380213
nic-hdl:    MB30712-RIPE
mnt-by:     TMS-KOMDSL
created:    2012-07-18T12:57:03Z
last-modified: 2012-07-18T13:01:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]