| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GALAS-NET AS198713

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198713
as-name:    GALAS-NET
org:      ORG-GA285-RIPE
import:     from AS16290 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS16290 announce AS198713
export:     to AS5617 announce AS198713
admin-c:    PG1155-RIPE
tech-c:     SM11042-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2012-04-19T06:43:25Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-GA285-RIPE
org-name:    Piotr Galas
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Mickiewicza 14; 33-170 Tuchow; POLAND
abuse-c:    AR19957-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2012-02-14T12:43:18Z
last-modified: 2022-12-01T16:26:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Galas
address:    Piotr Galas
address:    ul. Stawarza 20
address:    33-170 Tuchow
address:    POLAND
phone:     +48 14 6523344
phone:     +48 503 998907
nic-hdl:    PG1155-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2006-12-14T08:34:18Z
last-modified: 2008-06-06T11:41:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Szmigielski Michal
address:    Tarnowski Osrodek Informacyjny
address:    ul. Nowy Swiat 3; 33-100 Tarnow; POLAND
phone:     +48146888001
nic-hdl:    SM11042-RIPE
mnt-by:     TARMAN-MNT
created:    2007-11-20T07:45:48Z
last-modified: 2012-10-16T07:28:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]