| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UUU-TELECOM-AS AS198710

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198710
as-name:    UUU-TELECOM-AS
org:      ORG-TG99-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS198710
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS198710
import:     from AS50768 accept AS50768
export:     to AS50768 announce ANY
import:     from AS200921 accept AS200921
export:     to AS200921 announce ANY
import:     from AS39614 accept AS39614
export:     to AS39614 announce ANY
import:     from AS25291 accept ANY
export:     to AS25291 announce ANY
admin-c:    AA34461-RIPE
tech-c:     AA34461-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LNC-MNT
mnt-by:     MNT-3U
created:    2012-04-18T11:52:26Z
last-modified: 2023-07-24T07:08:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TG99-RIPE
org-name:    3U TELECOM GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Frauenbergstrae 31-33
address:    35039
address:    Marburg
address:    GERMANY
phone:     +4964219990
fax-no:     +4964219991400
abuse-c:    AR35325-RIPE
admin-c:    AA34461-RIPE
mnt-ref:    MNT-3U
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-3U
created:    2014-12-22T16:20:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      3U-Operations
address:    3U TELECOM GmbH
address:    Frauenbergstrasse 31-33
address:    35039 Marburg, Germany
phone:     +49 6421 999-0
nic-hdl:    AA34461-RIPE
admin-c:    MF18586-RIPE
admin-c:    JD10499-RIPE
admin-c:    JM20605-RIPE
admin-c:    AJ5493-RIPE
tech-c:     MF18586-RIPE
tech-c:     JD10499-RIPE
tech-c:     JM20605-RIPE
tech-c:     AJ5493-RIPE
mnt-by:     MNT-3U
created:    2019-02-20T08:58:25Z
last-modified: 2023-06-02T12:15:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]