| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EURONET AS198696

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198696
as-name:    EURONET
org:      ORG-ESzo26-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce ANY
admin-c:    RK5766-RIPE
tech-c:     RK5766-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-04-16T12:50:48Z
last-modified: 2018-09-04T11:11:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-ESzo26-RIPE
org-name:    EURO-NET Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul.Muszkieterw 15
address:    02-273 Warszawa
address:    Poland
abuse-c:    AR24819-RIPE
phone:     +48 502 717 777
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-04-11T07:42:26Z
last-modified: 2014-12-18T08:34:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ryszard Kalinowski
address:    EURO-NET Sp. z o.o.
address:    ul.Muszkieterw 15
address:    02-273 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 502 717 777
nic-hdl:    RK5766-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-04-11T07:41:01Z
last-modified: 2012-04-11T07:41:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]