| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.55.186.225 (lg) / ec2-52-55-186-225.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3437:bae1::3437:bae1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASIMSMULTI AS198695

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198695
as-name:    ASIMSMULTI
org:      ORG-IM19-RIPE
import:     from AS50481 accept ANY
import:     from AS49102 accept ANY
export:     to AS50481 announce AS198695
export:     to AS49102 announce AS198695
admin-c:    MK12222-RIPE
tech-c:     MK12222-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FIBERTECH
created:    2012-04-16T12:45:08Z
last-modified: 2018-09-04T11:11:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FNSz2-RIPE

organisation:  ORG-IM19-RIPE
org-name:    IMS Multimedia S.C.
org-type:    OTHER
address:    Krakow, PL
abuse-c:    AC30419-RIPE
mnt-ref:    MNT-FIBERTECH
mnt-by:     MNT-FIBERTECH
created:    2012-03-13T08:33:49Z
last-modified: 2016-02-15T16:56:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maciej Krzyscin
address:    IMS Multimedia S.C.
address:    Krakow, PL
phone:     +48126237344
nic-hdl:    MK12222-RIPE
mnt-by:     MNT-FIBERTECH
created:    2012-04-15T11:59:03Z
last-modified: 2012-04-15T11:59:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]