| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Krawarkon AS198642

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198642
as-name:    Krawarkon
org:      ORG-PKSz1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS198642
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS198642
admin-c:    PB14085-RIPE
tech-c:     PB14085-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-04-02T09:25:47Z
last-modified: 2018-09-04T11:10:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-PKSz1-RIPE
org-name:    PPH Krawarkon Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul.Wrzosowa 17
address:    05-408 Glinianka
address:    Poland
abuse-c:    AR24761-RIPE
phone:     +48 22 651 78 48
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-02-01T10:40:36Z
last-modified: 2014-11-17T20:58:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Bitel
address:    PPH Krawarkon Sp. z o.o.
address:    ul. Burgaska 2/4
address:    02-758 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 651 78 48
nic-hdl:    PB14085-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-02-01T10:40:36Z
last-modified: 2012-02-01T10:40:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]