| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZPUE-AS AS198637

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198637
as-name:    ZPUE-AS
org:      ORG-ZHSz1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS198637
admin-c:    GW1710-RIPE
tech-c:     GW1710-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TPNET
mnt-by:     ZPUE-MNT
created:    2012-03-30T08:51:55Z
last-modified: 2019-12-03T10:01:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-ZHSz1-RIPE
org-name:    ZPUE Holding Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Jedrzejowska 79c
address:    29-100 Wloszczowa
abuse-c:    AR18948-RIPE
mnt-ref:    ZPUE-MNT
mnt-ref:    COMPLEX-MNT
mnt-by:     ZPUE-MNT
mnt-by:     TPNET
created:    2011-12-02T15:31:53Z
last-modified: 2019-12-03T09:51:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Wawrzykowski
address:    ZPUE HOLDING sp. z o.o.
address:    ul. Jedrzejowska 79c
address:    29-100 Wloszczowa
phone:     +48 41 388 10 00
nic-hdl:    GW1710-RIPE
mnt-by:     ZPUE-MNT
mnt-by:     TPNET
created:    2011-12-02T14:59:12Z
last-modified: 2019-12-03T09:48:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]