| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Stream-LLC-AS AS198618

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198618
as-name:    Stream-LLC-AS
org:      ORG-SL350-RIPE
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6731 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8359 announce AS198618
export:     to AS6731 announce AS198618
admin-c:    ACRO13442-RIPE
tech-c:     ACRO13442-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     OMLET-MNT
created:    2012-03-26T10:41:21Z
last-modified: 2019-04-17T07:08:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-SL350-RIPE
org-name:    Stream LLC
org-type:    other
address:    115432 Russia, Moscow, Proektiruemiy 4062 str., 6 bld. 2, room 22
abuse-c:    ACRO13442-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-ref:    OMLET-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     OMLET-MNT
created:    2012-03-12T09:38:55Z
last-modified: 2021-06-17T11:57:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse contact role object
address:    115432 Russia, Moscow, Proektiruemiy 4062 str., 6 bld. 2, room 22
abuse-mailbox: td@stream.ru
nic-hdl:    ACRO13442-RIPE
mnt-by:     OMLET-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2018-01-24T09:26:43Z
last-modified: 2021-06-17T12:02:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]