| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  M-NETWORKS-AS AS198611

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198611
as-name:    M-NETWORKS-AS
org:      ORG-MSZO49-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS13335 accept ANY
import:     from AS32934 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS210191 accept ANY
import:     from AS199036 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62047 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48850 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210191 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199036 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS198611
export:     to AS62047 announce AS198611
export:     to AS201054 announce AS198611
export:     to AS48850 announce AS198611
export:     to AS13335 announce AS198611
export:     to AS32934 announce AS198611
export:     to AS15169 announce AS198611
export:     to AS210191 announce AS198611
export:     to AS199036 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62047 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24748 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48850 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210191 announce AS198611
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199036 announce AS198611
admin-c:    MO4337-RIPE
tech-c:     MO4337-RIPE
remarks:    ================================================================
remarks:    Peering issues: mailto:noc@sys-com.pl
remarks:    Routing problems: mailto:noc@sys-com.pl
remarks:    ================================================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNETWORKS-MNT
mnt-by:     SYSCOMPL-MNT
created:    2012-03-22T11:25:58Z
last-modified: 2021-05-05T12:53:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MOTA2-RIPE

organisation:  ORG-MSZO49-RIPE
org-name:    M-Networks Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Sienkiewicza 3a
address:    89-500 Tuchola
address:    Poland
phone:     +48603030347
abuse-c:    AC30696-RIPE
admin-c:    MO4337-RIPE
mnt-ref:    MNETWORKS-MNT
mnt-ref:    SYSCOMPL-MNT
mnt-ref:    BD62473-MNT
mnt-by:     MNETWORKS-MNT
mnt-by:     SYSCOMPL-MNT
remarks:    In case any abuse or spam please write to: abuse@m-networks.pl
remarks:    In case any network problems please send an email to: noc@m-networks.pl
created:    2015-04-28T13:16:57Z
last-modified: 2022-12-01T16:38:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milosz Oller
address:    Al. 700-lecia 56
address:    89-500 Tuchola
address:    Poland
phone:     +48603030347
nic-hdl:    MO4337-RIPE
mnt-by:     SYSCOMPL-MNT
created:    2012-03-15T10:04:26Z
last-modified: 2018-12-27T22:13:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]