| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITCare AS198560

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198560
as-name:    ITCare
org:      ORG-OA466-RIPE
import:     from AS33923 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS33923 announce AS198560
export:     to AS50607 announce AS198560
admin-c:    PS11322-RIPE
tech-c:     PS11322-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2012-03-06T12:13:30Z
last-modified: 2018-12-05T13:50:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IPTA2-RIPE

organisation:  ORG-OA466-RIPE
org-name:    ITCare Pawel Staszewski
org-type:    OTHER
remarks:    # #########################################################
remarks:    Contact address for object: 194.1.253.0/24
address:    Trojniak Krzysztof Flynet , Niemyslowice 129, 48-200 Prudnik, PL
remarks:    # #########################################################
remarks:    Contact address for object: 194.1.252.0/24
address:    REDLAN ROBERT KUCZERA , ul. Osiedlowa 15A, 42-400, Zawiercie
remarks:    # #########################################################
remarks:    Contact address for object: 91.236.131.0/24
address:    PERSKIMEDIA SZYMON PERSKI woj. WIELKOPOLSKIE, pow. czarnkowskotrzcianecki
address:    Czarnkow, miejsc. Smieszkowo, SZKOLNA, nr 28, 64-700
remarks:    # ##########################################################
remarks:    # ##########################################################
abuse-c:    IC3305-RIPE
mnt-ref:    ITCARE-MNT
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2012-03-02T10:07:08Z
last-modified: 2018-11-20T16:58:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Staszewski
address:    ul. Generala Sikorskiego 22
address:    32-590 Libiaz
address:    Poland
phone:     +48 609911040
nic-hdl:    PS11322-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2011-03-01T15:55:03Z
last-modified: 2011-03-01T15:55:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]