| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Anna-Di-Domenico AS198535

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198535
as-name:    Anna-Di-Domenico
org:      ORG-ADD6-RIPE
sponsoring-org: ORG-IG165-RIPE
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
remarks:    + UPSTREAM
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
remarks:    + Francesco Ascione
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
import:     from AS211411 accept ANY
export:     to AS211411 announce AS198535
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS211411 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS211411 announce AS198535
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211411 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS211411 announce AS198535
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
admin-c:    ADD266-RIPE
tech-c:     ADD266-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NNADDM-MNT
created:    2023-05-19T11:52:18Z
last-modified: 2023-09-05T08:33:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ADD6-RIPE
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
remarks:    + ANNA DI DOMENICO - ORGANISATION
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
descr:     Anna Di Domenico
org-name:    Anna Di Domenico
country:    IT
org-type:    OTHER
address:    Piazza Felice Baldi 11, Cava de' Tirreni, 84013, Salerno, Italy
geoloc:     40.72997628587121 14.701264833502325
phone:     +39 3519058066
language:    IT
abuse-c:    ADD267-RIPE
admin-c:    ADD266-RIPE
tech-c:     ADD266-RIPE
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
remarks:    + ANNA DI DOMENICO - MNT-REF
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
mnt-ref:    NNADDM-MNT
mnt-ref:    FNCSCN-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     NNADDM-MNT
created:    2022-06-08T20:33:54Z
last-modified: 2023-09-05T13:12:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anna Di Domenico
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
remarks:    + ANNA DI DOMENICO
remarks:    +--------------------------------------------------------------+
address:    Piazza Felice Baldi 11, Cava de' Tirreni, 84013, Salerno, Italy
phone:     +39 3519058066
nic-hdl:    ADD266-RIPE
mnt-by:     NNADDM-MNT
created:    2022-06-08T20:25:12Z
last-modified: 2022-06-10T07:39:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]