| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.214.23.30 (lg) / ec2-18-214-23-30.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d6:171e::12d6:171e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLIMAX-AS AS198525

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198525
as-name:    CLIMAX-AS
org:      ORG-CFRK1-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS21021 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS198525
export:     to AS21021 announce AS198525
export:     to AS201054 announce AS198525
export:     to AS50607 announce AS198525
admin-c:    RK4679-RIPE
tech-c:     RK4679-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CLIMAX
created:    2012-02-23T13:29:40Z
last-modified: 2018-09-04T11:09:38Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-CFRK1-RIPE
org-name:    FHU Climax Rafal Kraj
org-type:    OTHER
address:    ul. Glowackiego 49D, 32-800 Brzesko, PL
abuse-c:    AR22500-RIPE
mnt-ref:    MNT-CLIMAX
mnt-by:     MNT-CLIMAX
created:    2012-02-22T11:35:59Z
last-modified: 2015-11-16T09:00:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Kraj
address:    Climax Firma Uslugowo-Handlowa Rafal Kraj
address:    Glowackiego 49D
address:    32-800 Brzesko
address:    POLAND
phone:     +48146740000
nic-hdl:    RK4679-RIPE
mnt-by:     MNT-CLIMAX
created:    2011-03-01T11:13:35Z
last-modified: 2018-12-19T18:48:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]