| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLIMAX-AS AS198525

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198525
as-name:    CLIMAX-AS
org:      ORG-RKTA4-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS21021 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS198525
export:     to AS21021 announce AS198525
export:     to AS201054 announce AS198525
export:     to AS50607 announce AS198525
admin-c:    FU602-RIPE
tech-c:     FU602-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-pl-climax-1-MNT
created:    2012-02-23T13:29:40Z
last-modified: 2021-09-09T13:32:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RKTA4-RIPE
descr:     CLIMAX
org-name:    RAFAL KRAJ trading as Firma Uslugowo-Handlowa "CLIMAX"
org-type:    LIR
address:    ul. Glowackiego 49D
address:    32-800
address:    Brzesko
address:    POLAND
country:    PL
phone:     +48146740000
admin-c:    FU602-RIPE
tech-c:     FU601-RIPE
abuse-c:    AR62418-RIPE
mnt-ref:    lir-pl-climax-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-pl-climax-1-MNT
created:    2021-02-05T08:51:47Z
last-modified: 2021-02-05T14:43:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Firma Uslugowo-Handlowa "CLIMAX"
address:    ul. Glowackiego 49D
address:    32-800
address:    Brzesko
address:    POLAND
phone:     +48146740000
nic-hdl:    FU602-RIPE
mnt-by:     lir-pl-climax-1-MNT
created:    2021-02-05T08:51:46Z
last-modified: 2021-02-05T08:51:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]