| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ILOL AS198524

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198524
as-name:    ILOL
org:      ORG-id28-RIPE
remarks:    -- SGN uplink
import:     from AS35471 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35471 accept ANY
export:     to AS35471 announce AS198524
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35471 announce AS198524
remarks:    -- SGN2 uplink
import:     from AS12778 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12778 accept ANY
export:     to AS12778 announce AS198524
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12778 announce AS198524
remarks:    -- HE peering
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ILOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ILOL
remarks:    -- Omonia peering
import:     from AS44306 accept ANY
export:     to AS44306 announce AS-ILOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44306 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44306 announce AS-ILOL
remarks:    -- Cogent uplink
import:     from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ILOL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ILOL
remarks:    -- A1 uplink
import:     from AS21283 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21283 accept ANY
export:     to AS21283 announce AS198524
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21283 announce AS198524
remarks:    -- Telemach uplink
import:     from AS3212 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3212 accept ANY
export:     to AS3212 announce AS198524
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3212 announce AS198524
remarks:    -- XENYA peering
import:     from AS56635 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56635 accept ANY
export:     to AS56635 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56635 announce ANY
remarks:    Peerings SIX TPL / 91.220.194.24 / 2001:7f8:46:0:1:0:19:8524
remarks:    Peerings SIX IJS / 91.220.194.124 / 2001:7f8:46:0:1:0:19:8524
import:     from AS51988 action pref=110; accept AS-SIX
export:     to AS51988 announce AS-ILOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51988 accept AS-SIX6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51988 announce AS-ILOL
admin-c:    ILOL-RIPE
tech-c:     ILOL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SGN
mnt-by:     MNT-ILOL
created:    2012-02-23T12:09:35Z
last-modified: 2021-07-02T09:12:29Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SD12-RIPE

organisation:  ORG-id28-RIPE
org-name:    iLOL d.o.o.
org-type:    OTHER
address:    Tivolska cesta 50
address:    1000 Ljubljana
address:    Slovenia
abuse-c:    ILOL-RIPE
mnt-ref:    MNT-SGN
mnt-by:     MNT-SGN
mnt-by:     MNT-ILOL
created:    2012-02-22T11:29:58Z
last-modified: 2014-07-22T23:25:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      iLOL hostmaster
address:    iLOL d.o.o.
address:    Tivolska cesta 50
address:    1000 Ljubljana
address:    Slovenia
abuse-mailbox: abuse@ilol.si
admin-c:    PB14261-RIPE
tech-c:     PB14261-RIPE
nic-hdl:    ILOL-RIPE
mnt-by:     MNT-SGN
mnt-by:     MNT-ILOL
created:    2012-02-22T11:03:16Z
last-modified: 2012-03-23T00:32:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]