| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Milichsoft-Net-AS AS198518

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198518
as-name:    Milichsoft-Net-AS
org:      ORG-MOI3-RIPE
import:     from AS42739 accept ANY
export:     to AS42739 announce AS198518
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS198518
admin-c:    RM13440-RIPE
tech-c:     RM13440-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MILICHSOFT-ISP
created:    2012-02-22T12:42:38Z
last-modified: 2017-11-15T12:24:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FSZO2-RIPE

organisation:  ORG-MOI3-RIPE
org-name:    Milichsoft Rafal Miliszewski
org-type:    OTHER
address:    Poland, ul. Zielona 9, 19-400 Olecko
abuse-c:    AR18541-RIPE
mnt-ref:    MNT-MILICHSOFT-ISP
mnt-ref:    BD62473-MNT
mnt-ref:    mnt-pl-adamjankowski-1
mnt-by:     MNT-MILICHSOFT-ISP
created:    2012-02-20T14:48:13Z
last-modified: 2020-08-25T11:30:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Miliszewski
address:    ul. Zielona 9, 19-400 Olecko POLAND
phone:     +48875200909
nic-hdl:    RM13440-RIPE
mnt-by:     MNT-MILICHSOFT-ISP
created:    2012-02-20T14:09:15Z
last-modified: 2017-10-30T22:18:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]