| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AlsoCloudOy AS198514

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198514
as-name:    AlsoCloudOy
org:      ORG-NO7-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS41369 accept {0.0.0.0/0}
import:     from AS39193 accept ANY
import:     from AS2588 accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS1299 announce AS198514
export:     to AS174 announce AS198514
export:     to AS41369 announce AS198514
export:     to AS39193 announce AS198514
export:     to AS2588 announce AS198514
admin-c:    JG7307-RIPE
tech-c:     JG7307-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NERVOGRID
created:    2012-02-22T09:32:26Z
last-modified: 2018-09-04T11:09:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NO7-RIPE
org-name:    ALSO Cloud Oy
country:    FI
org-type:    LIR
address:    Hatanpn valtatie 48
address:    33900
address:    Tampere
address:    FINLAND
phone:     +358 40 539 4545
admin-c:    TS5313-RIPE
admin-c:    JG7307-RIPE
abuse-c:    AR15137-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-NERVOGRID
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NERVOGRID
created:    2009-03-30T09:25:33Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jurijs Goldinskis
address:    Riga, Merkela 21
phone:     +37129770081
nic-hdl:    JG7307-RIPE
mnt-by:     jg-also-mnt
mnt-by:     MNT-NERVOGRID
created:    2015-03-31T10:30:15Z
last-modified: 2015-12-09T16:03:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]