| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LU1 AS198504

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198504
as-name:    LU1
remarks:    Luxembourg Gateway
org:      ORG-SSCC1-RIPE
import:     From AS25273 accept ANY
import:     From AS12684 accept ANY
import:     From AS132404 accept AS132404
export:     to AS25273 announce AS198504
export:     to AS25273 announce AS132404
export:     To AS12684 announce AS198504
export:     To AS132404 announce ANY
admin-c:    YST1
tech-c:     YST1
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FB15880-MNT
created:    2012-02-20T10:47:28Z
last-modified: 2017-11-15T12:24:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSCC1-RIPE
org-name:    Star Satellite Communications Company - PJSC
country:    AE
org-type:    LIR
descr:     YahClick
address:    Al Sadeem Building, Plot P2, Al Falah Sweihan Road
address:    PO Box 93693
address:    Abu Dhabi
address:    UNITED ARAB EMIRATES
phone:     +97125100000
fax-no:     +97125100000
admin-c:    KP3723-RIPE
tech-c:     YST1
abuse-c:    AR14029-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FB15880-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FB15880-MNT
created:    2011-06-06T12:58:29Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francois Bezuidenhout
address:    Al Sadeem Building,
address:    Plot P2,
address:    Al Falah Sweihan Road,
address:    Near Zayed Military City,
address:    Abu Dhabi,
address:    United Arab Emirates
phone:     +97125076087
nic-hdl:    YST1
mnt-by:     FB15880-MNT
created:    2011-06-07T08:52:05Z
last-modified: 2011-06-07T08:52:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]