| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BPLAN AS198479

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198479
as-name:    BPLAN
org:      ORG-BSS9-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3352 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS200509 accept ANY
import:     from AS15364 accept ANY
import:     from AS12715 accept ANY
import:     from AS206863 accept ANY
import:     from AS20693 accept ANY
import:     from AS30937 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS174 announce AS198479
export:     to AS30937 announce AS198479
export:     to AS3352 announce AS198479
export:     to AS1299 announce AS198479
export:     to AS200509 announce AS198479
export:     to AS15364 announce AS198479
export:     to AS12715 announce AS198479
export:     to AS206863 announce AS198479
export:     to AS20693 announce AS198479
export:     to AS8220 announce AS198479
admin-c:    AF8953-RIPE
tech-c:     AF8953-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ADJENET
created:    2012-02-10T14:51:44Z
last-modified: 2021-11-30T17:34:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BSS9-RIPE
org-name:    Nunsys SA
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Gustave Eiffel, 3
address:    46980
address:    Paterna - VALENCIA
address:    SPAIN
phone:     +34902881626
fax-no:     +34961665826
abuse-c:    AR14886-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ADJENET
mnt-ref:    MNT-ADJENET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2012-01-23T09:44:44Z
last-modified: 2022-06-02T10:16:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Amaya Fernandez
address:    c/ Vilaonga - RibasRojas
address:    VALENCIA - SPAIN
phone:     +34610477701
nic-hdl:    AF8953-RIPE
mnt-by:     MNT-ADJENET
created:    2012-02-08T11:28:36Z
last-modified: 2012-02-08T11:28:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]