| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Giganet AS198440

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198440
as-name:    Giganet
org:      ORG-MSL15-RIPE
remarks:    ======================================
remarks:    ============ Transit =================
remarks:    ======================================
remarks:    NTT - THN
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    GTT - LD8
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    NTT-THW
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Arelion-LD7
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-M12
remarks:    ======================================
remarks:    ======== Multilateral Peering ========
remarks:    ======================================
remarks:    LONAP
import:     from AS-LONAP-MLP accept ANY AND NOT ({0.0.0.0/0} OR {10.0.0.0/8} OR {192.168.0.0/16} OR {172.16.0.0/12} OR {127.0.0.0/8})
export:     to AS-LONAP-MLP announce AS-M12
remarks:    ======================================
remarks:    ==== Peering LAN Route Collectors ====
remarks:    ======================================
remarks:    LONAP
import:     from AS8330 accept AS-LONAP
export:     to AS8330 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    LINX LON1
import:     from AS5459 accept AS-LONAP
export:     to AS5459 announce AS-M12
remarks:    ======================================
remarks:    ======== Bilateral Peering ===========
remarks:    ======================================
remarks:    PCH
import:     from AS42 accept AS42
export:     to AS42 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Apple
import:     from AS714 accept AS714
export:     to AS714 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    BBC
import:     from AS2818 accept AS2818
export:     to AS2818 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Netflix
import:     from AS2906 accept AS2906
export:     to AS2906 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    PCH
import:     from AS3856 accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Microsoft
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Spotify
import:     from AS8403 accept AS8403
export:     to AS8403 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    1&1
import:     from AS8560 accept AS8650
export:     to AS8560 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Yahoo
import:     from AS10310 accept AS10310
export:     to AS10310 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Cloudflare
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Edgecast
import:     from AS15133 accept AS15133
export:     to AS15133 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Google
import:     from AS15169 accept AS15169
export:     to AS15169 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Amazon
import:     from AS16509 accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Dropbox
import:     from AS19679 accept AS19679
export:     to AS19679 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Akamai
import:     from AS20940 accept AS20940
export:     to AS20940 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Equinix
import:     from AS21371 accept AS21371
export:     to AS21371 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    NetConnex
import:     from AS21396 accept AS21396
export:     to AS21396 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Gamma
import:     from AS31655 accept AS31655
export:     to AS31655 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Valve
import:     from AS32590 accept AS32590
export:     to AS32590 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Akamai Prolexic
import:     from AS32787 accept AS32787
export:     to AS32787 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Facebook
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Sony Gaikai
import:     from AS33353 accept AS33353
export:     to AS33353 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    iomart
import:     from AS35662 accept AS35662
export:     to AS35662 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Softlayer
import:     from AS36351 accept AS36351
export:     to AS36351 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    OpenDNS
import:     from AS36692 accept AS36692
export:     to AS36692 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    TwitchTV
import:     from AS46489 accept AS46489
export:     to AS46489 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    i3D.net
import:     from AS49544 accept AS49544
export:     to AS49544 announce AS-M12
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Ranston
import:     from AS206347 accept AS206347
export:     to AS206347 announce AS-M12
remarks:    ======================================
admin-c:    MS27107-RIPE
admin-c:    DB26731-RIPE
tech-c:     MS27107-RIPE
tech-c:     DB26731-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     M12-NOC
created:    2012-01-27T16:03:07Z
last-modified: 2022-10-25T08:36:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSL15-RIPE
org-name:    ALLPOINTS FIBRE NETWORKS LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Forum 4, 3 Parkway, Whiteley
address:    PO15 7AD
address:    Fareham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443454081212
admin-c:    MS27107-RIPE
admin-c:    DB26731-RIPE
abuse-c:    MNOC1
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    M12-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     M12-NOC
created:    2012-01-06T10:27:33Z
last-modified: 2023-09-12T10:03:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dave Bown
address:    Giganet Limited
address:    Forum 4
address:    3 Parkway
address:    Fareham
address:    Hampshire
address:    PO15 7AD
address:    United Kingdom
phone:     +443454081212
nic-hdl:    DB26731-RIPE
mnt-by:     M12-NOC
created:    2022-10-25T08:33:11Z
last-modified: 2022-10-25T08:33:37Z
source:     RIPE

person:     Matthew Skipsey
address:    Giganet Limited
address:    Forum 4
address:    3 Parkway
address:    Fareham
address:    Hampshire
address:    PO15 7AD
address:    United Kingdom
phone:     +443454081212
nic-hdl:    MS27107-RIPE
mnt-by:     M12-NOC
created:    2012-01-06T10:53:07Z
last-modified: 2022-05-23T07:55:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]