| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EMOUSE-NET AS198408

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198408
as-name:    EMOUSE-NET
descr:     E-MOUSE Karol Urbanowicz
remarks:    BGP4 Networks
remarks:    Ul.Chlodna 11
remarks:    Suwalki
org:      ORG-EA522-RIPE
remarks:    ==================================================
remarks:    | UPSTREAMS IPv4
remarks:    ==================================================
remarks:    | NETIA
import:     from AS12741 action pref=50; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS198408
remarks:    | EPIX-OPENPEERING
import:     from AS48850 action pref=300; accept ANY
export:     to AS48850 announce AS198408
remarks:    | EPIX-POLMIX
import:     from AS201054 action pref=200; accept ANY
export:     to AS201054 announce AS198408
remarks:    | EPIX-GLOBALMIX
import:     from AS62081 action pref=100; accept ANY
export:     to AS62081 announce AS198408
remarks:    | Hurricane Electric LLC
import:     from AS6939 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS198408
remarks:    | Liberty Global B.V.
import:     from AS6830 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6830 announce AS198408
remarks:    ==================================================
remarks:    | UPSTREAMS IPv6
remarks:    ==================================================
remarks:    | NETASSIST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS198408
remarks:    | SECUREBIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58057 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58057 announce AS198408
remarks:    | OPENFACTORY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41051 announce AS198408
remarks:    | iFOG-GmbH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34927 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34927 announce AS198408
remarks:    | ROUTE48
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44570 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44570 announce AS198408
remarks:    | ROUTE64
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS212895 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS212895 announce AS198408
remarks:    ==================================================
remarks:    | INTERNET EXCHNAGE POINTS IPv6
remarks:    ==================================================
remarks:    | EVIX RS1
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS137933 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS137933 announce AS198408
remarks:    | EVIX RS2
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209762 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209762 announce AS198408
remarks:    | BFD-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49374 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49374 announce AS198408
remarks:    ================================== INFO =====================================
remarks:    In case of abuse like DDoS attempts, intrusion attempts, hacking, spamming or
remarks:    other unaccepted behavior from AS198408 address space, follow BT2299-RIPE for
remarks:    contact informations:
admin-c:    BT2299-RIPE
tech-c:     BT2299-RIPE
remarks:    Peering: support@bgp4.pl
remarks:    BGP issues: admin@bgp4.pl
remarks:    Network issues: admin@emouse.pl
remarks:    ================================== INFO =====================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EMOUSE-MNT
created:    2012-01-18T10:58:08Z
last-modified: 2024-02-18T12:05:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-EA522-RIPE
org-name:    E-Mouse Karol Urbanowicz
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Chlodna 11
address:    16-400 Suwalki
address:    Poland
abuse-c:    AR24574-RIPE
phone:     +48609967374
mnt-ref:    EMOUSE-MNT
mnt-by:     EMOUSE-MNT
created:    2011-10-31T12:16:58Z
last-modified: 2022-12-01T16:23:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartlomiej Tabak
remarks:    BGP4 Networks
address:    Chlodna 11
address:    16-400 Suwalki
address:    Poland
phone:     +48609967374
nic-hdl:    BT2299-RIPE
mnt-by:     EMOUSE-MNT
created:    2011-10-31T12:12:20Z
last-modified: 2022-08-05T23:31:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]