| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MINFIN-AS198395-AS AS198395

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198395
as-name:    MINFIN-AS198395-AS
org:      ORG-Mofo1-RIPE
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS198395
import:     from AS12593 accept ANY
export:     to AS12593 announce AS198395
import:     from AS198033 accept ANY
export:     to AS198033 announce AS198395
admin-c:    Mofo2-RIPE
tech-c:     Mofo2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MINFIN
created:    2012-01-11T10:59:48Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL9-RIPE

organisation:  ORG-Mofo1-RIPE
org-name:    Ministry of finance of Ukraine
org-type:    OTHER
address:    Grushevskogo str. 12/2
address:    Kiev, 01008, Ukraine
phone:     +380 44 2775399
fax-no:     +380 44 2065916
admin-c:    Mofo2-RIPE
tech-c:     Mofo2-RIPE
abuse-c:    AR18975-RIPE
created:    2011-09-01T08:10:33Z
last-modified: 2014-03-27T15:04:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MINFIN
mnt-ref:    MNT-MINFIN

role:      Ministry of finance of Ukraine Role Account
address:    Grushevskogo str. 12/2
address:    Kiev, 01008, Ukraine
address:    Ministry of finance of Ukraine
phone:     +380 44 2775399
fax-no:     +380 44 2065916
admin-c:    PK5196-RIPE
tech-c:     OB2290-RIPE
tech-c:     VB3721-RIPE
nic-hdl:    Mofo2-RIPE
created:    2011-09-01T08:05:01Z
last-modified: 2011-09-01T08:05:01Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MINFIN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]