| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EASYNET-AS AS198389

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198389
as-name:    EASYNET-AS
org:      ORG-ENAM1-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS198389
admin-c:    AM42362-RIPE
tech-c:     AM42362-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2012-01-09T08:39:02Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-ENAM1-RIPE
org-name:    EASYNET.PL Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    STEFANA ZEROMSKIEGO 2A/45
address:    06-500 Mlawa
address:    POLAND
abuse-c:    AR27079-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2011-12-15T14:04:02Z
last-modified: 2017-06-27T09:22:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arkadiusz Merchel
address:    ul. STEFANA ZEROMSKIEGO 2A/45, 06-500 Mlawa, PL
phone:     +48 500 725 050
nic-hdl:    AM42362-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2017-06-23T05:48:28Z
last-modified: 2017-06-23T05:48:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]