| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.247.75 (lg) / ec2-18-234-247-75.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:f74b::12ea:f74b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PodTelegrafem-AS AS198383

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198383
as-name:    PodTelegrafem-AS
org:      ORG-PTSA2-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS198383
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS198383
admin-c:    RC10321-RIPE
tech-c:     RC10321-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2012-01-05T12:39:36Z
last-modified: 2018-09-04T11:08:17Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-PTSA2-RIPE
org-name:    POD TELEGRAFEM SPOLKA AKCYJNA
org-type:    OTHER
address:    ul. Ks. Piotra Sciegiennego 260
address:    25-116 Kielce
address:    PL
abuse-c:    AR23548-RIPE
admin-c:    RC10321-RIPE
tech-c:     RC10321-RIPE
mnt-ref:    NASK-MNT
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2012-01-02T12:22:30Z
last-modified: 2014-11-17T16:31:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Chaba
address:    ul. Ks. Piotra Sciegiennego 260
address:    25-116 Kielce
address:    PL
phone:     +48728892310
nic-hdl:    RC10321-RIPE
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2012-01-02T11:59:34Z
last-modified: 2012-01-02T11:59:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]