| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASSKYNETUA AS198356

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198356
as-name:    ASSKYNETUA
org:      ORG-KOND1-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    ---UKOMLINE---
import:     from AS12883 action pref=120; accept ANY
export:     to AS12883 announce AS-SKYNETUA
remarks:    ---GIGANET UA-IX---
import:     from AS59613 action pref=50; accept ANY
export:     to AS59613 announce AS-SKYNETUA
remarks:    ---GIGANET OD-IX---
import:     from AS44193 action pref=50; accept ANY
export:     to AS44193 announce AS-SKYNETUA
remarks:    ---ETT---
import:     from AS35320 action pref=50; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-SKYNETUA
descr:     ---FlyCOM---
import:     from AS56400 action pref=50; accept ANY
export:     to AS56400 announce AS-SKYNETUA
descr:     --DTEL-IX--
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-SKYNETUA
descr:     --Omega--
import:     from AS199995 accept ANY
export:     to AS199995 announce AS-SKYNETUA
descr:     --UA-IX--
import:     from AS15645 accept ANY
export:     to AS15645 announce AS-SKYNETUA
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------------------
admin-c:    EK2460-RIPE
tech-c:     EK2460-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KONDRATYUK-MNT
created:    2011-12-22T08:55:31Z
last-modified: 2022-11-30T13:38:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-KOND1-RIPE
org-name:    FOP Kondratyuk Evgeniy Vladimirovich
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Odessa region, Dachnoe city, Pirogova st. 11.
abuse-c:    AR30392-RIPE
mnt-ref:    KONDRATYUK-MNT
mnt-by:     KONDRATYUK-MNT
created:    2011-12-20T16:28:52Z
last-modified: 2022-12-01T16:34:12Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    interlir-mnt

person:     Evgeniy Kondratyk
address:    Ukraine, Odessa region, Dachnoe city, Pirogova st. 11.
phone:     +380939226291
nic-hdl:    EK2460-RIPE
mnt-by:     KONDRATYUK-MNT
created:    2011-12-20T16:26:35Z
last-modified: 2021-01-29T18:36:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]