| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GRAKOM-AS AS198235

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198235
as-name:    GRAKOM-AS
org:      ORG-NA388-RIPE
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS198235
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS198235
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS198235
admin-c:    LL442-RIPE
tech-c:     LL442-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GRAKOM-MNT
created:    2011-11-23T07:49:11Z
last-modified: 2018-09-04T11:07:11Z
source:     RIPE
admin-c:    BP5237-RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-NA388-RIPE
org-name:    GRAKOM ANDRZEJ LISZKA
org-type:    OTHER
address:    ul. Zeromskiego 12
address:    44-103 Gliwice
address:    Poland
abuse-c:    AR27414-RIPE
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2010-12-30T14:46:39Z
last-modified: 2014-11-17T22:30:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bryniak Przemyslaw
address:    44-100 Gliwice
address:    Zeromskiego 12
phone:     +48505033517
nic-hdl:    BP5237-RIPE
mnt-by:     GRAKOM-MNT
created:    2014-03-29T08:20:21Z
last-modified: 2014-03-29T08:24:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Liszka
address:    GRAKOM
address:    ul. Zeromskiego 12
address:    44-103 Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48 502651630
nic-hdl:    LL442-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2009-06-12T14:06:31Z
last-modified: 2009-06-12T14:06:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]