| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Securitas AS198190

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198190
as-name:    Securitas
org:      ORG-SASP3-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce ANY
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce ANY
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE
admin-c:    NP2590-RIPE
tech-c:     NP2590-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     TPNET
created:    2011-11-03T08:57:14Z
last-modified: 2021-06-10T07:52:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SASP3-RIPE
org-name:    Securitas Polska Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Cybernetyki 21
address:    02-677 Warszawa
abuse-c:    AR63297-RIPE
mnt-ref:    TPNET
mnt-by:     TPNET
created:    2021-06-08T13:06:14Z
last-modified: 2022-12-01T16:46:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Norbert Piwowarczyk
address:    Cybernetyki 21
address:    02-677 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48693767168
nic-hdl:    NP2590-RIPE
mnt-by:     AS12741-MNT
created:    2011-09-19T09:12:58Z
last-modified: 2011-09-19T09:12:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]