| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STUDIOWIK-AS AS198187

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198187
as-name:    STUDIOWIK-AS
descr:     ul. Zakopiaska 6B
descr:     34-700 Rabka-Zdroj, POLAND
org:      ORG-SWSZ3-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS198187
import:     from AS48956 accept ANY
export:     to AS48956 announce AS198187
import:     from AS15169 accept ANY
export:     to AS15169 announce AS198187
import:     from AS2906 accept ANY
export:     to AS2906 announce AS198187
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS198187
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS198187
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS198187
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS198187
import:     from AS24115 accept ANY
export:     to AS24115 announce AS198187
admin-c:    KL3793-RIPE
tech-c:     KL3793-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-wik-1
mnt-by:     STUDIOWIK-MNT
created:    2011-10-31T12:58:40Z
last-modified: 2023-07-21T09:17:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SWSZ3-RIPE
org-name:    Studio WIK Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Zakopianska 6B
address:    34-700
address:    Rabka-Zdroj
address:    POLAND
phone:     +48 18 2670770
admin-c:    KL3793-RIPE
tech-c:     KL3793-RIPE
abuse-c:    AR57016-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-wik-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-wik-1
created:    2019-11-25T10:30:37Z
last-modified: 2020-12-16T12:31:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Krzysztof Lopata
address:    ul. Zakopianska 6B
address:    34-700
address:    Rabka-Zdroj
address:    POLAND
phone:     +48 18 2670770
nic-hdl:    KL3793-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-wik-1
created:    2019-11-25T10:30:36Z
last-modified: 2019-11-25T10:30:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]