| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGNET-AS AS198158

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198158
as-name:    AGNET-AS
org:      ORG-FUJM1-RIPE
import:     from AS49102 accept ANY
import:     from AS49785 accept ANY
import:     from AS203140 accept AS203140
export:     to AS49102 announce AS-AGNET
export:     to AS49785 announce AS-AGNET
export:     to AS203140 announce ANY
admin-c:    GM17945-RIPE
tech-c:     GM17945-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
created:    2011-10-21T11:43:01Z
last-modified: 2020-12-29T12:03:17Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RSzo5-RIPE

organisation:  ORG-FUJM1-RIPE
org-name:    FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "AG-net" JOANNA MACZENSKA
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Stawowa 1
address:    32-040 Swiatniki Gorne
address:    Poland
abuse-c:    FUJM1-RIPE
mnt-ref:    RYBNET-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
created:    2014-07-11T09:36:56Z
last-modified: 2022-12-01T16:26:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Maczenski
address:    ul. Stawowa 1, 32-040 Swiatniki Gorne
phone:     +48511962475
nic-hdl:    GM17945-RIPE
mnt-by:     RYBNET-MNT
created:    2014-07-11T09:30:20Z
last-modified: 2014-07-11T09:30:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]