| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NCORE-AS AS198151

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198151
as-name:    NCORE-AS
org:      ORG-NCOR1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS50607 accept AS-EPIX
export:     to AS12741 announce AS198151
export:     to AS50607 announce AS198151
admin-c:    RB10400-RIPE
tech-c:     RB10400-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2011-10-18T14:18:12Z
last-modified: 2018-09-04T11:06:11Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-NCOR1-RIPE
org-name:    NCORE Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Zjednoczenia 9/1
address:    48-304 Nysa
address:    Poland
abuse-c:    AR22651-RIPE
phone:     +48774489000
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2011-04-26T14:37:23Z
last-modified: 2014-11-14T13:50:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Radoslaw Blajda
address:    Zjednoczenia 9/1
address:    48-304 Nysa
address:    Polska
phone:     +48774489000
nic-hdl:    RB10400-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2010-08-18T12:18:03Z
last-modified: 2013-01-14T10:39:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]