| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIACOM-AS AS198150

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198150
as-name:    SIACOM-AS
descr:     SIACOM JSC
org:      ORG-SJ284-RIPE
member-of:   AS198150:AS-SIACOM
descr:     *** UPLINKS ***
import:     from AS174 action pref=60; accept ANY
export:     to AS174 announce AS198150:AS-SIACOM
import:     from AS3356 action pref=60; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS198150:AS-SIACOM
import:     from AS12389 action pref=60; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS198150:AS-SIACOM
import:     from AS20764 action pref=60; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS198150:AS-SIACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=60; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS198150:AS-SIACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=60; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS198150:AS-SIACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 action pref=60; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 announce AS198150:AS-SIACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 action pref=60; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS198150:AS-SIACOM
descr:     *** PEERINGS ***
descr:     *** ........ ***
descr:     *** Ripe RIS ***
import:     from AS12654 accept { }
export:     to AS12654 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 accept { }
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce ANY
descr:     *** NLNOG RING ***
import:     from AS199036 accept { }
export:     to AS199036 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199036 accept { }
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199036 announce ANY
descr:     *** NETIX ***
import:     from AS57463 accept AS-NETIX-NET
export:     to AS57463 announce AS198150:AS-SIACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57463 accept AS-NETIX-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57463 announce AS198150:AS-SIACOM
descr:     *** CUSTOMERS ***
import:     from AS209046 action pref=100; accept AS198150:AS-AIRLINK
export:     to AS209046 announce ANY
import:     from AS199469 action pref=100; accept AS199469
export:     to AS199469 announce ANY
import:     from AS203136 action pref=100; accept AS198150:AS-ORDUNET
export:     to AS203136 announce ANY
import:     from AS210808 action pref=100; accept AS210808
export:     to AS210808 announce ANY
import:     from AS208320 action pref=100; accept AS208320
export:     to AS208320 announce ANY
import:     from AS57743 action pref=100; accept AS-GREENNETWORKS
export:     to AS57743 announce ANY
import:     from AS216463 action pref=100; accept AS216463
export:     to AS216463 announce ANY
import:     from AS203106 action pref=100; accept AS203106
export:     to AS203106 announce ANY
import:     from AS57814 action pref=100; accept AS-SET-CLOUD9
export:     to AS57814 announce ANY
mp-import:   from AS57743 action pref=100; accept AS-GREENNETWORKS
mp-export:   to AS57743 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57814 action pref=100; accept AS-SET-CLOUD9
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57814 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS216463 action pref=100; accept AS216463
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS216463 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203106 action pref=100; accept AS203106
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203106 announce ANY
descr:     *** ........ ***
remarks:    country: GE
descr:     address: Tbilisi, Georgia
remarks:    Geofeed https://raw.githubusercontent.com/sia-com/geofeed/main/geofeed.csv
admin-c:    INS93-RIPE
tech-c:     INS93-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIACOM-MNT
created:    2023-06-14T07:29:40Z
last-modified: 2024-05-24T07:03:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SJ284-RIPE
org-name:    SIACOM JSC
country:    GE
org-type:    LIR
address:    Didube district, Dighomi array, quarter IV, building 24
address:    0159
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995595015474
admin-c:    NA8237-RIPE
tech-c:     IA7024-RIPE
abuse-c:    AR70622-RIPE
mnt-ref:    SIACOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIACOM-MNT
created:    2023-07-28T07:35:52Z
last-modified: 2023-07-28T08:42:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IP NOC SIACOM
address:    0159, Georgia, Tbilisi, Didube district, Dighomi array, quarter IV, building 24
nic-hdl:    INS93-RIPE
mnt-by:     SIACOM-MNT
created:    2023-05-31T11:58:21Z
last-modified: 2023-05-31T11:58:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]