| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASBITNAP2 AS198149

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198149
as-name:    ASBITNAP2
org:      ORG-INES1-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43578 action pref=100;accept ANY
export:     to AS174 announce AS198149
export:     to AS43578 announce AS198149
admin-c:    PG8113-RIPE
tech-c:     AS21030-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BITNAP
created:    2011-10-14T15:27:44Z
last-modified: 2019-08-06T13:53:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-INES1-RIPE
org-name:    MBA DATACENTERS S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ PABLO IGLESIAS 56
address:    08908
address:    HOSPITALET DE LLOBREGAT
address:    SPAIN
phone:     +34931800060
fax-no:     +34931800060
admin-c:    AS21030-RIPE
admin-c:    PG8113-RIPE
abuse-c:    AI123456
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BITNAP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BITNAP
created:    2004-04-17T11:16:44Z
last-modified: 2021-02-09T11:43:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arturo Sanchez
address:    Pablo Iglesias n56
address:    Hospitalet de Llobregat
address:    Barcelona
address:    Spain
phone:     +34931810060
nic-hdl:    AS21030-RIPE
mnt-by:     MNT-BITNAP
created:    2012-01-22T22:45:25Z
last-modified: 2017-10-30T22:16:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pepe Gonzalez
address:    Pablo Iglesias n56
address:    Hospitalet de Llobregat
address:    Spain
phone:     +34931810060
nic-hdl:    PG8113-RIPE
mnt-by:     MNT-BITNAP
created:    2012-01-22T22:48:42Z
last-modified: 2017-10-30T22:16:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]