| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Sloneczko-Net AS198146

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198146
as-name:    Sloneczko-Net
remarks:    Sloneczko.Net Internet Provider
org:      ORG-FM13-RIPE
import:     from AS8545 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50481 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8545 announce AS198146
export:     to AS50481 announce AS198146
admin-c:    MP21388-RIPE
tech-c:     MP21388-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SZARANET
created:    2011-10-13T14:55:38Z
last-modified: 2018-09-04T11:06:05Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SA635-RIPE

organisation:  ORG-FM13-RIPE
org-name:    Michal Prokopiuk FHU MAJA
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul Podbrzezie 2
address:    Krakow
abuse-c:    AR29576-RIPE
mnt-ref:    MNT-SZARANET
mnt-by:     MNT-SZARANET
mnt-by:     MNT-FIBERTECH
created:    2011-03-22T11:41:52Z
last-modified: 2022-12-01T16:26:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Prokopiuk
address:    ul Podbrzezie 2
address:    Krakow
phone:     +48123978040
nic-hdl:    MP21388-RIPE
mnt-by:     MNT-SZARANET
mnt-by:     MNT-FIBERTECH
created:    2011-03-22T11:39:53Z
last-modified: 2012-11-19T14:18:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]