| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  POSNET-SA AS198140

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198140
as-name:    POSNET-SA
org:      ORG-PS90-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS198140
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS198140
admin-c:    AM21503-RIPE
tech-c:     AM21503-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-10-12T12:24:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:06:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-PS90-RIPE
org-name:    POSNET Polska S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Municypalna 33
address:    02-281 Warszawa
address:    Poland
abuse-c:    AR24577-RIPE
phone:     +48601982442
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-10-05T11:29:17Z
last-modified: 2022-12-01T16:43:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Maciejewski
address:    Municypalna 33
address:    02-281 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 601 982 442
nic-hdl:    AM21503-RIPE
mnt-by:     AS12741-MNT
created:    2011-10-05T11:13:04Z
last-modified: 2011-10-05T11:13:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]