| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CHOJNET AS198040

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198040
as-name:    CHOJNET
org:      ORG-CMS11-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS198040
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS198040
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS198040
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS198040
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS198040
admin-c:    MF11217-RIPE
tech-c:     MF11217-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CHOJNET-MNT
mnt-by:     mnt-pl-kajakomputer-1
created:    2011-12-20T10:11:57Z
last-modified: 2020-02-27T15:14:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KJTA1-RIPE

organisation:  ORG-CMS11-RIPE
org-name:    CHOJNET Maciej Szypryt
org-type:    OTHER
address:    ul. Zakladowa 18
address:    89-620 Chojnice
address:    POLAND
mnt-ref:    CHOJNET-MNT
mnt-by:     CHOJNET-MNT
mnt-by:     mnt-pl-kajakomputer-1
abuse-c:    AR18323-RIPE
phone:     +48 52 3355777
created:    2014-03-27T11:03:21Z
last-modified: 2020-02-27T15:14:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mateusz Franckowski
address:    Zakladowa 18
address:    89-620 Chojnice
phone:     +48 533111192
nic-hdl:    MF11217-RIPE
mnt-by:     esystemy
created:    2011-11-02T17:24:53Z
last-modified: 2016-01-15T15:34:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]