| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPACECORE AS198037

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198037
as-name:    SPACECORE
remarks:    remarks: Routing and peering issue: noc@as198037.net
remarks:    --------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    --------------------------
remarks:    --- Combahton GmbH
import:     from AS30823 accept ANY
export:     to AS30823 announce AS198037
remarks:    --------------------------
admin-c:    AD15806-RIPE
tech-c:     AD15806-RIPE
org:      ORG-SA5057-RIPE
sponsoring-org: ORG-SD317-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DGTL
mnt-by:     AS198037-MNT
created:    2023-06-23T07:23:38Z
last-modified: 2023-08-16T04:38:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA5057-RIPE
org-name:    SPACECORE SOLUTION LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
abuse-c:    ACRO53211-RIPE
mnt-ref:    MNT-DGTL
mnt-ref:    VPSVILLE-MNT
mnt-ref:    interlir-mnt
mnt-ref:    Renets-mnt
mnt-by:     MNT-DGTL
mnt-by:     DGTL-MNT
mnt-by:     DGTL-API-MNT
mnt-by:     AS198037-MNT
mnt-by:     AS210993-MNT
created:    2023-04-11T16:38:28Z
last-modified: 2023-08-21T14:46:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SPACECORE SOLUTION NOC
address:    1-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
abuse-mailbox: abuse@spacecore.pro
nic-hdl:    AD15806-RIPE
mnt-by:     AS210993-MNT
created:    2020-05-06T02:28:54Z
last-modified: 2023-08-16T04:40:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]