| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FI-ISTEKKI-AS AS198024

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198024
as-name:    FI-ISTEKKI-AS
org:      ORG-IO13-RIPE
import:     from AS719 accept ANY
import:     from AS16086 accept ANY
export:     to AS719 announce AS198024
export:     to AS16086 announce AS198024
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS719 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16086 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS719 announce AS198024
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16086 announce AS198024
admin-c:    INOG1-RIPE
tech-c:     INOG1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ISTEKKI-MNT
created:    2011-08-29T12:20:24Z
last-modified: 2021-10-28T11:19:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IO13-RIPE
org-name:    Istekki Oy
country:    FI
org-type:    LIR
address:    Viestikatu 7A
address:    70600
address:    Kuopio
address:    FINLAND
phone:     +358176180700
fax-no:     +358176180999
admin-c:    TM8402-RIPE
admin-c:    JH6623-RIPE
mnt-ref:    ISTEKKI-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ISTEKKI-MNT
abuse-c:    INOG1-RIPE
tech-c:     INOG1-RIPE
created:    2011-03-15T15:41:22Z
last-modified: 2021-08-18T08:33:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Istekki Network Operators Group
address:    Istekki Oy
address:    Viestikatu 3
address:    FI-70600 Kuopio
address:    Finland
admin-c:    JH6623-RIPE
tech-c:     JH6623-RIPE
nic-hdl:    INOG1-RIPE
abuse-mailbox: abusetl@istekki.fi
mnt-by:     ISTEKKI-MNT
created:    2011-04-04T07:21:31Z
last-modified: 2021-11-19T06:45:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]