| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  trivago-de AS198018

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198018
as-name:    trivago-de
org:      ORG-TG121-RIPE
import:     from as3356 accept any
import:     from as6939 accept any
import:     from as24115 accept any
import:     from as35548 accept any
import:     from as2914 accept any
import:     from as3320 accept any
import:     from as6695 accept any
import:     from as6805 accept any
import:     from as1299 accept any
import:     from as701 accept any
import:     from as7922 accept any
import:     from as8859 accept any
import:     from as49605 accept any
import:     from as714 accept any
export:     to as2914 announce AS198018
export:     to as24115 announce AS198018
export:     to as6939 announce AS198018
export:     to as35548 announce AS198018
export:     to as3356 announce AS198018
export:     to as3320 announce AS198018
export:     to as6695 announce AS198018
export:     to as32787 announce AS198018
export:     to as6805 announce AS198018
export:     to as1299 announce AS198018
export:     to as701 announce AS198018
export:     to as7922 announce AS198018
export:     to as8859 announce AS198018
export:     to as49605 announce AS198018
export:     to as714 announce AS198018
admin-c:    FS15517-RIPE
tech-c:     FS15517-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-trivago-1-mnt
created:    2011-08-26T12:26:58Z
last-modified: 2020-08-25T08:48:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TG121-RIPE
org-name:    trivago N.V.
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Kesselstrasse 5 - 7
address:    40221
address:    Dsseldorf
address:    GERMANY
phone:     +49211540650
admin-c:    FS15517-RIPE
tech-c:     FS15517-RIPE
abuse-c:    AR36956-RIPE
mnt-ref:    de-trivago-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-trivago-1-mnt
created:    2016-07-13T10:10:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Florian Schuerfeld
address:    trivago N.V.
address:    Kesselstr. 5-7
address:    D-40221 Duesseldorf
address:    Germany
phone:     +49 211 54065202
nic-hdl:    FS15517-RIPE
mnt-by:     de-trivago-1-mnt
created:    2018-11-09T11:28:16Z
last-modified: 2022-11-14T10:22:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]