| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERKONEKT-AS AS198004

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198004
as-name:    INTERKONEKT-AS
org:      ORG-INTE8-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS196776 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS198004
export:     to AS196776 announce AS198004
export:     to AS50607 announce AS198004
export:     to AS49895 announce AS198004
admin-c:    PB14180-RIPE
tech-c:     PB14180-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTERKONEKT-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     pl-interkonekt-1-mnt
created:    2011-12-14T10:02:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:07:50Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-INTE8-RIPE
org-name:    Interkonekt S.C. Barczyk Pawel, Furman Tomasz
org-type:    OTHER
address:    ul. Marszalka Pilsudskiego 57a
address:    32-340 Wolbrom
address:    Poland
abuse-c:    AR22644-RIPE
fax-no:     +48 326442843
fax-no:     +48 326442834
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-ref:    pl-interkonekt-1-mnt
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2011-08-18T08:51:14Z
last-modified: 2017-12-06T09:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Barczyk
address:    ul. Marszalka Pilsudskiego 57a
address:    32-340 Wolbrom
address:    Poland
phone:     +48326442843
nic-hdl:    PB14180-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     INTERKONEKT-MNT
created:    2012-02-13T10:30:52Z
last-modified: 2018-10-05T07:59:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]