| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TABADUL-AS AS197989

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197989
as-name:    TABADUL-AS
org:      ORG-SEIE1-RIPE
import:     from AS25019 accept ANY
import:     from AS29684 accept ANY
import:     from AS35819 accept ANY
import:     from AS35753 accept ANY
export:     to AS25019 announce AS197989
export:     to AS29684 announce AS197989
export:     to AS35819 announce AS197989
export:     to AS35753 announce AS197989
admin-c:    MAH107-RIPE
tech-c:     MAH107-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MohamedAbdallah-mnt
created:    2011-08-08T10:45:49Z
last-modified: 2017-11-15T12:22:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SEIE1-RIPE
org-name:    Saudi Electronic Info Exchange Company (Tabadul) JSC
country:    SA
org-type:    LIR
address:    P.O.Box 221630
address:    Riyadh
address:    11311
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966114377327
phone:     +966569045067
fax-no:     +966114377333
mnt-ref:    MohamedAbdallah-mnt
mnt-ref:    MuhammadRamzan-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MuhammadRamzan-MNT
abuse-c:    TA8363-RIPE
created:    2010-10-05T07:19:28Z
last-modified: 2022-06-13T10:22:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohamed Abdallah Hassan
address:    Riyadh 11311
phone:     +96 61 480 1805
nic-hdl:    MAH107-RIPE
created:    2010-10-06T12:15:59Z
last-modified: 2020-06-04T10:38:57Z
source:     RIPE
mnt-by:     MohamedAbdallah-mnt1
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]