| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Ogilvie-Communications AS197958

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197958
as-name:    Ogilvie-Communications
org:      ORG-OA417-RIPE
import:     from AS12703 accept any
import:     from AS29550 accept any
export:     to AS12703 announce AS197958
export:     to AS29550 announce AS197958
admin-c:    HA2218-RIPE
tech-c:     HA2218-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-OGILVIE
created:    2011-07-18T14:34:20Z
last-modified: 2018-09-04T11:04:00Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-eA50-RIPE

organisation:  ORG-OA417-RIPE
org-name:    NET DEFENCE LIMITED
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Ogilvie House Prinhall Business Park Stirling FK7 8ES
abuse-c:    AR23952-RIPE
mnt-ref:    EDNET-RIPE-MNT
mnt-by:     EDNET-RIPE-MNT
created:    2011-07-15T07:31:47Z
last-modified: 2022-12-01T16:40:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hatim Abdalla
address:    Ogilvie House, Prinhall Business Park, Stirling, FK7 8ES
phone:     +448000833065
nic-hdl:    HA2218-RIPE
mnt-by:     EDNET-RIPE-MNT
created:    2011-07-15T07:36:47Z
last-modified: 2011-07-15T07:36:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]