| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-LUXOPTICA AS197945

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197945
as-name:    ASN-LUXOPTICA
org:      ORG-LA382-RIPE
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24593 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15772 announce AS197945
export:     to AS24593 announce AS197945
admin-c:    LORO-RIPE
tech-c:     LORO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LUXOPTICA-MNT
created:    2011-10-21T08:46:25Z
last-modified: 2021-03-30T14:25:03Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ML153-RIPE

organisation:  ORG-LA382-RIPE
org-name:    Luxoptica Holding Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Kiev, 10 Ivana Mazepi
abuse-c:    AC29677-RIPE
mnt-ref:    LUXOPTICA-MNT
mnt-by:     LUXOPTICA-MNT
created:    2011-10-03T10:11:59Z
last-modified: 2021-03-30T10:55:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Luxoptica LLC
address:    Ukraine
phone:     +380443912234
nic-hdl:    LORO-RIPE
mnt-by:     LUXOPTICA-MNT
created:    2021-03-30T10:50:32Z
last-modified: 2021-03-30T11:08:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]