| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELEKTRO AS197939

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197939
as-name:    ELEKTRO
org:      ORG-DWE1-RIPE
sponsoring-org: ORG-HPSo4-RIPE
import:     from AS49102 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49785 action pref=100; accept ANY
export:     to AS49102 announce AS197939
export:     to AS49785 announce AS197939
admin-c:    DW2136-RIPE
tech-c:     DW2136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2011-07-07T10:14:54Z
last-modified: 2018-09-04T11:03:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DWE1-RIPE
org-name:    DOMINIK WALCZAK ELEKTRO
org-type:    OTHER
address:    ul. Lubocka 76
address:    31-766 KRAKOW
address:    Poland
abuse-c:    AR29834-RIPE
mnt-ref:    CONNECTED-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2011-07-06T10:54:30Z
last-modified: 2014-11-17T22:44:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dominik Walczak
address:    ul. Lubocka 76
address:    31-766 KRAKOW
address:    Poland
phone:     +48535025021
nic-hdl:    DW2136-RIPE
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2011-07-06T10:56:34Z
last-modified: 2011-07-06T10:56:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]