| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRONET-COM AS197929

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197929
as-name:    PRONET-COM
org:      ORG-PL391-RIPE
import:     from AS43561 accept ANY
import:     from AS8866 accept ANY
import:     from AS42555 accept ANY
export:     to AS43561 announce AS197929
export:     to AS8866 announce AS197929
export:     to AS42555 announce AS197929
admin-c:    MM49127-RIPE
tech-c:     MM49127-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     bg-pronet-com-1-mnt
created:    2011-06-30T14:08:35Z
last-modified: 2018-09-04T11:03:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PL391-RIPE
org-name:    PRONET-COM LTD
org-type:    LIR
address:    Bozhuur str. 12
address:    1346
address:    Sofiya
address:    BULGARIA
admin-c:    MM49127-RIPE
tech-c:     MM49127-RIPE
abuse-c:    AR48002-RIPE
mnt-ref:    bg-pronet-com-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-pronet-com-1-mnt
created:    2018-08-27T07:59:10Z
last-modified: 2018-08-27T07:59:12Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +359898455291

person:     Mladen Mihaylov
address:    Bozhuur str. 12
address:    1346
address:    Sofiya
address:    BULGARIA
phone:     +359898455291
nic-hdl:    MM49127-RIPE
mnt-by:     bg-pronet-com-1-mnt
created:    2018-08-27T07:59:09Z
last-modified: 2018-08-27T07:59:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]