| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PETKOM AS197897

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197897
as-name:    PETKOM
org:      ORG-OA407-RIPE
import:     from AS41313 accept ANY
import:     from AS29582 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS197897
export:     to AS29582 announce AS197897
admin-c:    EI652-RIPE
tech-c:     EI652-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NOVATEL-MNT
mnt-by:     SATCOM-MNT
created:    2011-06-15T13:13:41Z
last-modified: 2018-09-04T11:02:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NA318-RIPE

organisation:  ORG-OA407-RIPE
org-name:    5KOM OOD
org-type:    OTHER
address:    str. Ivan Vazov 4, fl.5, Pleven, Bulgaria
abuse-c:    AR31023-RIPE
mnt-ref:    NOVATEL-MNT
mnt-by:     NOVATEL-MNT
created:    2011-06-10T11:47:08Z
last-modified: 2014-11-17T22:51:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emil Ivanov
address:    Pleven, Bulgaria
phone:     +359
nic-hdl:    EI652-RIPE
mnt-by:     NOVATEL-MNT
created:    2011-06-10T11:39:01Z
last-modified: 2011-06-10T11:39:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]