| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMNT-NET AS197892

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197892
as-name:    SMNT-NET
org:      ORG-SMNT1-RIPE
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS197892
export:     to AS62081 announce AS197892
export:     to AS201054 announce AS197892
import:     from AS62047 accept any
import:     from AS50607 accept any
export:     to AS62047 announce AS197892
export:     to AS50607 announce AS197892
admin-c:    MH8869-RIPE
tech-c:     MH8869-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SMNT-MNT
created:    2011-06-14T08:54:38Z
last-modified: 2023-12-21T14:09:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ISZO91-RIPE

organisation:  ORG-SMNT1-RIPE
org-name:    Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Os. St. Batorego 32
address:    64-300 Nowy Tomysl
abuse-c:    AR30727-RIPE
mnt-ref:    MNT-INEA
mnt-by:     MNT-INEA
mnt-by:     SMNT-MNT
mnt-ref:    SMNT-MNT
created:    2011-05-05T00:42:02Z
last-modified: 2022-12-01T16:52:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Haliniak
address:    Os. St. Batorego 52
address:    64-300 Nowy Tomysl
phone:     +48614437810
nic-hdl:    MH8869-RIPE
mnt-by:     MNT-INEA
created:    2011-05-18T13:33:07Z
last-modified: 2011-05-18T13:33:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]